تحلیل عددی اثر تغییرات ابعادی بر روی رفتار دریامانی شناور DDG 51

پیام:
چکیده:
در این مقاله به بررسی دریامانی سه نوع بدنه مختلف می پردازیم. همانطور که می دانیم دریامانی قابلیت یک شناور یا سازه دریایی جهت شناوری مطلوب به حساب می آید بطوری که اگر یک سازه شناور یا یک شناور، دریامانی خوبی داشته باشد، قادر است در شرایط دریای خراب نیز عملکرد قابل قبولی را دارا باشد. با بررسی عددی حرکات جابجایی قائم[1] و غلتش طولی[2] سه بدنه ویگلی، سری 60 و شناور DDG 51 [3]در شرایط موج منظم مقابل و معتبر سازی نتایج عددی بصورت مقایسه با نتایج تجربی، به پیش بینی دریامانی شناور ناوشکن در اثر تغییر نسبت های ابعادی در نرم افزار مکسرف[4] پرداخته ایم. لازم به ذکر است که حرکات کشتی تابع شکل و اندازه بدنه می باشد اما از نتایج حاصل از این مقاله نمی توان در موارد مشابه استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1428538 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!