حذف بخار جیوه از هوای مطب های دندان پزشکی با استفاده از یک سامانه پالایش گر مبتنی بر نانوذرات نقره

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
جیوه یک آلاینده سمی با قابلیت تجمع پذیری زیستی بوده که اثرات مخربی بر محیط زیست و سلامت انسان دارد. تلاش های بسیاری برای حذف جیوه در محیط زیست انجام شده است. نانوذرات نقره یکی از موادی است که برای جذب جیوه و تشکیل آمالگام جیوه از پتانسیل بالائی برخوردار است. هدف از این مطالعه، حذف بخار جیوه از هوای مطب های دندان پزشکی با استفاده از یک سامانه پالایش گر مبتنی بر نانوذرات نقره می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه، ابتدا نانوذرات نقره بر روی بستری از جنس فوم پوشش داده شده، و ویژگی های شیمیائی و ساختاری آن با استفاده از روش های طیف سنجی UV-VIS-NIR و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) متصل به ط یف سنجی X-ray انتشار انرژی (EDS) تعیین گردید. سپس راندمان پالایشگر از نظر حذف بخار جیوه در شرایط شبیه سازی شده در آزمایشگاه و شرایط واقعی در مطب دندان پزشکی، توسط روش طیف سنجی جذب اتمی بخار سرد (CVAAS) مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
تصاویر SEM، حاکی از سنتز نانوذرات نقره با اندازه nm 30 ∼ در محلول کلوئیدی، و توزیع یکنواخت و مناسبی از نانوذرات نقره پوشش داده شده بر فوم بود. طیف EDS مرتبط با SEM نیز وجود نانوذرات نقره پوشش داده شده بر فوم را تایید نمود. بین غلظت بخار جیوه در حالات خاموش (μg.m-3 0/342 ± 9/43) و روشن (μg.m-3 0/031 ± 0/51) بودن سامانه پالایش گر اختلاف معنی دار مشاهده شد. کارایی حذف جیوه سامانه پالایش گر نیز 95% محاسبه گردید.
نتیجه گیری
پالایش گر مبتنی بر فوم پوشش داده شده با نانوذرات نقره، به علت سهولت بهره برداری، ظرفیت جذب عملیاتی بسیار کارآمد و مقرون به صرفه بودن، جهت حذف بخار جیوه از هوای مطب های دندان پزشکی از قابلیت بالائی برخوردار می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1428735 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.