تجارت کالاهای واسطه ای و نوسان اقتصاد کلان: مطالعه موردی رابطه ی تجاری ایران-چین

پیام:
چکیده:
این مقاله به تحلیل آثار تجارت کالاهای واسطه ای بین ایران و چین بر تولید، مصرف، سرمایه گذاری، خالص صادرات، اشتغال، دستمزد نیروی کار و بازده سرمایه ایران می پردازد. این تحلیل با الگوسازی، حل و مقداردهی یک الگوی ادوار تجاری واقعی بین المللی در دوره 2009-1980 صورت می گیرد. نتایج نشان می دهد که وقتی کشش جانشینی بین کالاهای واسطه ای داخلی و وارداتی کمتر است، افزایش سهم کالاهای واسطه ای وارداتی ایران از چین با افزایش نوسان متغیرهای کلان اقتصادی ایران همراه است. مقدار افزایش در نوسان متغیرهای کلان اقتصادی ایران به کشش جانشینی بین کالاهای واسطه ای داخلی و وارداتی بستگی دارد. وقتی کشش جانشینی بین کالاهای واسطه ای داخی و وارداتی کمتر است، افزایش در سهم کالاهای واسطه ای وارداتی ایران از چین، منجر به افزایش بیشتری در نوسان متغیرهای کلان اقتصادی می شود. این نتایج نشان می دهد که تجارت کالاهای واسطه ای، مسیر مهمی برای انتقال تکانه ها بین شرکای تجاری دوجانبه است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
83 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p1429042 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!