بررسی تکرارپذیری شاخص های کینماتیک سه بعدی کتف مارکر آکرومیون کلاستر در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه حین بالا یردن و پایین آوردن بازو

چکیده:
مقدمه و هدف
سندروم گیر افتادگی شانه بیشترین میزان شیوع اختلالات ناحیه شانه را دارد. تغییرات کینماتیک کتف در افراد مبتلا به سندروم گیر افتادگی شانه شامل افزایش بالی شدن، کاهش چرخش رو به بالا، تیلت خلفی کتف گزارش شدهاست. هدف این مطالعه، بررسی تکرار پذیری متغیرهای کینماتیک، چرخشی سه بعدی کتف حاصله از مراکز اکرومیون کلاستر بادستگاه آنالیز حرکتی وایکون حین بالا بردن و پایین آوردن بازو در صفحات فروتنال، ساژینال و اسکاژولا در این دسته از بیماران است.
مواد و روش ها
این تحقیق یک مطالعه متدولوژیک است که 20 فرد مبتلا به سندروم گیرافتادگی شانه (با میانگین سنی 15، 46، 13 مردو 7 زن) شرکت کردند و آزمون با تکرار دو بار در روز انجام شد. در نهایت از آزمون های ICC و SEM و نرم افزار SPSS-18 مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها
میانگین سن افراد شرکت کننده در مطالعه 13.314 ± 46.53 سال و شاخص جرم بدنی با میانگین 3.929 ± 28.144 بود و تمامی متغیرهای کمی و کیفی از توزیع نرمال برخوردار بودند. نتایج ICC در دامنه 0.58 الی 0.99 گزارش شد که بهترین تکرار پذیری مربوط به متغیر چرخش رو به پایین کتف بود. میزان SEM بین 1.7-15.4 درجه گزارش شد.
بحث و نتیجه گیری
تخمین میزان تکرار پذیری حرکات سه بعدی و چرخشی کتف با استفاده از مارکر آکرومیون کلاستر در دو مرحله بالا برد و پایین آوردن از میزان مناسبی برخوردار بوده است و درجه این امکان را فراهم می سازد تا مطالعات آینده به ارزیابی حرکات و مداخلات درمانی ناحیه کتف بادستگاه آنالیز حرکتی وایکون بپردازند.
زبان:
فارسی
صفحات:
42 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1429620 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!