حذف سیانید به وسیله پوسته تخم مرغ به عنوان جاذب ارزان قیمت

پیام:
چکیده:
مقدمه
یون سیانید از رادیکال کربن-نیتروژن تشکیل شده که ترکیب بسیار سمی و خطرناک برای سلامتی انسان و سایر ارگانیسم ها محسوب می گردد. در این مطالعه کارایی پوست تخم مرغ در حذف سیانید از محیط های آبی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش کار
در این مطالعه تجربی،قابلیت پوست تخم مرغ جهت جذب سیانید مورد ارزیابی قرار گرفت. در هرمرحله از آزمایشات، 100 میلی لیتر از محلول سیانید با غلظت اولیه ی مشخص و PH معین در دستگاه شیکر-انکوباتور شیک داده شد. تاثیر پارامتر های مختلف،(3-11)PH، زمان واکنش (5-60دقیقه)،غلظت اولیه سیانید (50-150 میلی گرم در لیتر) و دوز جاذب (25/0-2 گرم) مورد بررسی قرار گرفت. ساختار شیمیایی جاذب توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی ساخت شرکت فیلیپس مدل XL-30 و همچنین آنالیز EDX صورت گرفت. مساحت سطح ویژه و پورسایز پوست تخم مرغ با ایزوترم BET و BJH مورد سنجش قرار گرفت.غلظت قبل و بعد از انجام فر آیند جذب توسط روش تیتراسیون ذکر شده در استاندارد متد اندازه گیری شد.
یافته ها
آنالیز پوسته تخم مرغ با روش EDX نشان داد که بخش عمدتا از کلسیم تشکیل شده است و سایر ترکیبات آن شامل منیزیم، آهن، آلومینیم و سیلیکات است. نتایج آزمایش بیانگر آن است که بالاترین راندمان جذب سیانید در 11=PH، میزان دوز جذبی برابر 5/0 گرم، زمان تماس 40 دقیقه و غلظت اولیه سیانید برابر 50 میلی گرم در لیتر رخ می دهد. بررسی سینتیک جذب نشان داد که از سینتیک جذب شبه درجه دو تبعیت می کند. ایزوترم جذب سیانید در پوسته تخم مرغ نیز از مدل لانگمویر تبعیت می کند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج، پوسته تخم مرغ به عنوان مواد زائد، یک جاذب با راندمان بالا و هزینه کم گزینه مناسب برای حذف سیانید از فاضلاب صنعتی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1429654 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.