بررسی تاثیر آموزش تغذیه ی سالم بر فاکتورهای التهابی در زنان چاق

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
چاقی وضعیت التهابی خفیفی است. به نظر می رسد بین کفایت رژیمی و فاکتور های التهابی ارتباط وجود دارد Healthy Eating Index(HEI) یکی از شاخص های مهم ارزیابی کفایت رژیمی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر آموزش HEI بر سطوح سرمی فاکتور های التهابی در زنان چاق انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی، 60 زن چاق با 30P).
نتیجه گیری
به نظر می رسد بهبود کیفیت رژیم غذایی ممکن است بتواند به عنوان فاکتوری مستقل در پیشگیری از بیماری های مزمن از طریق تعدیل شرایط التهابی ایفای نقش کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
126 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p1431337 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!