مطالعه باکتریایی ریشه ذرت (.Zea mays L) در خاک آلوده به نفت

پیام:
چکیده:
هیدروکربن های نفتی یکی از شایع ترین آلوده کننده های محیط زیست هستند که مشکلات جدی زیست محیطی ایجاد می کنند. گیاه پالایی خاک آلوده هماهنگ با سیستم ریشه ای گیاه انجام می شود. ریزوسفر گیاه همراه با میکروارگانیسم های این ناحیه در افزایش تجزیه آلاینده های متنوع آلی خاک نقش مهمی دارند. در این تحقیق به بررسی میکروبی ریشه گیاه ذرت پس از طی یک دوره رشد 60 روزه در سه نوع خاک شاهد، آلوده به نفت و آلوده به نفت همراه با کود نیتروژنی پرداخته شد و باکتری های ناحیه ریشه شناسایی شد. پس از تعیین مقاوم ترین باکتری به نفت خام، توانایی تولید بیوسورفکتانت در باکتری های جدا شده از خاک های آلوده بررسی شد. نتایج شمارش تعداد باکتری ها نشان داد که تعداد کل کلنی های میکروبی خاک شاهد از دو تیمار دیگر بیشتر بود و در میزان تنوع میکروارگانیسم ها نیز تفاوت مشاهده شد. مشخص شد که تمام باکتری های جدا شده از خاک های آلوده توانایی تولید مقادیر مختلف بیوسورفکتانت را دارند.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1435314 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.