مقایسه زمان جایگذاری بهینه در سیستم های قابل تعمیر براساس توابع نرخ خرابی و احتمال تعمیر مینیمال

چکیده:
سیستم قابل تعمیری را در نظر بگیرید که دو نوع خرابی با نرخ های متفاوت برای آن رخ می دهد. انتخاب تعمیر مینیمال یا تعویض کامل به نوع خرابی وابسته است. طول دوره تعویض با توجه به تابع هزینه و مفهوم هزینه کاهش یافته، بهینه می شود. در این مقاله، طول دوره جایگذاری بهینه با در نظر گرفتن توابع نرخ مختلف و همچنین با احتمال تعمیر مینیمال متفاوت، باهم مقایسه می شوند. براساس نتایج حاصل، در مورد اینکه در کدام سیستم باید جایگذاری پیشگیرانه زودتر انجام شود، می توان اظهار نظر نمود. برای تشریح بیشتر نتایج مقاله، مثال های عددی ارائه و مطالعه شبیه سازی انجام شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1435319 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.