اثر تزریق داخل مفصلی پلاسمای غنی از پلاکت در درمان استئوآرتریت زانو: یک مطالعه پایلوت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
پلاسمای غنی از پلاکت(PRP) حاوی فاکتورهای رشد و عوامل ضد التهابی است و اخیرا جهت ترمیم غضروف آسیب دیده در استئوآرتریت به کار می رود. در اغلب مطالعات موجود سه تزریق انجام شده است. در این مطالعه، به صورت پایلوت به بررسی اثر یک نوبت تزریق داخل مفصلی پلاسمای غنی از پلاکت در درمان استئوآرتریت زانو پرداخته شد.
روش کار
در این مطالعه تک مرکزی، آینده نگر برای 10 بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو یک نوبت تزریق داخل مفصلی پلاسمای غنی از پلاکت انجام شد. میزان درد بر اساس معیار (Visual Analog Scale (VAS، پرسش نامه (KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome شامل شاخص های درد، علائم بالینی، کیفیت زندگی، انجام امور روزمره زندگی و فعالیت های ورزشی)، سرعت راه رفتن با تست 20 متر راه رفتن (20 meters walk test)، سه هفته، 2 و6 ماه بعد از تزریق ثبت و با یافته های قبل از تزریق مقایسه گردید.
یافته ها
هیچ گونه عارضه جانبی بعد از تزریق در بیماران گزارش نشد. تغییرات شدت درد براساسVAS، سرعت راه رفتن، شاخص کاهش درد و انجام امور روزمره بر اساس پرسش نامهKOOS در ارزیابی های انجام گرفته طی این 6 ماه معنی دار بود. ولی بهبود شاخص های کیفیت زندگی و فعالیت های ورزشی و کاهش علائم بالینی معنی دار نبود.
نتیجه گیری
نتایج یک نوبت تزریق PRP (به جای 3 نوبت تزریق) را موثر نشان می دهد. لذا با توجه به عدم بروز عوارض جانبی، انجام کارآزمایی بالینی تصادفی شده با حجم نمونه بیشتر و مقایسه اثر PRP با سایر درمان های موجود توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1446787 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!