چه عواملی در عصر کنونی بر فرآیند تحصیل دانشجویان رشته ی پزشکی موثر است؟

پیام:
چکیده:
با عنایت به اهمیت شغل پزشکی و رسالت دانشگاه در تربیت پزشکان کارآمد، پرتوان و متعهد، در این تحقیق عوامل اثرگذار در فرآیند تحصیلی دانشجویان پزشکی در عصر کنونی بررسی گردید. این مطالعه در بین 110 نفر از دانشجویان رشته ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام و با استفاده از پرسش نامه ی محقق ساخته با مقیاس لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفت. گزینه های مهم تاثیرگذار در فرآیند تحصیلی به دو دسته ی عوامل درونی و بیرونی تقسیم شدند. از 110 نفر دانشجوی پزشکی، 57 درصد مونث و بقیه مذکر بودند. این مطالعه نشان داد از عوامل درونی موثر، میزان علاقه به رشته ی تحصیلی قبل از انتخاب رشته در 5/ 85 درصد و امیدواری به امکان خدمت به مردم 2/ 88 درصد زیاد و خیلی زیاد بود. در مورد عوامل بیرونی، رضایتمندی دانشجویان از نحوه ی آموزش 30 درصد و سطح علمی اساتید 1/ 49 درصد خیلی زیاد و یا زیاد بود و ارائه ی پکیج آموزشی توسط مدرس برای هر واحد درسی 8 /81 درصد نقش خیلی زیاد و زیاد در فراگیری داشته است. این مطالعه نشان داد که فرایند تحصیلی دانشجویان با عوامل درونی ارتباط مستقیم معناداری دارد. از عوامل بیرونی استفاده از پکیج آموزشی مناسب به صورت اثر معنادار مثبت بوده و موجب کاهش زمان و هزینه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
191
لینک کوتاه:
magiran.com/p1447857 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.