ارائه روشی نوین در آموزش، ارزیابی و پس خوراند به دستیاران کشیک در بخش های بالینی

پیام:
چکیده:
با توجه به چالش های نظام سلامت و در راستای اهداف و سیاست های آموزشی و پژوهشی کلان کشور (سیاست های کلی سلامت 2014 و سند چشم انداز ایران 2004) و با استفاده از امکانات و دانش موجود، به منظور تربیت پزشکان حاذق، با مسوولیت و پاسخگو و نیز در جهت یاددهی و یادگیری بر مبنای اصول اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای پزشکی (کوریکولوم های آموزش تخصصی 2008)؛ و با توجه به اینکه طبق مطالعات «به نظر می رسد که برنامه های دکترای تخصصی در شکل فعلی آن با توجه به رسالت، محتوا و طول دوره، پاسخگوی تمام نیازهای کشور نمی باشد» (صادقی راد، 2009) ارائه ی روشی نوین در آموزش، پسخوراند و ارزیابی میزان عمل به آموخته ها به دستیاران کشیک در بخش های بالینی برای تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحه:
275
لینک کوتاه:
magiran.com/p1447871 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.