نقش عوامل ترشح شده از سلول های بنیادی مزانشیمی در پیشگیری از بروز آرتریت القاء شده توسط کلاژن در موش های صحرایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
آرتریت روماتوئید (RA) با التهاب سینوویوم و تخریب مفصلی شناخته شده است. سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) در درمان و پیشگیری از بیماری های خودایمنی متعدد، موثر می باشند. در مطالعه حاضر اثر مولکول های ترشحی MSCs در پیشگیری از آرتریت القاء شده توسط کلاژن (CIA) در موش های صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش کار
در این مطالعه تجربی، به کمک امولسیون کلاژن تیپ II جوجه و ادجوان فروند در موش های صحرایی نژاد ویستار، مدل حیوانی آرتریت تهیه و به طور همزمان از مایع رویی کشت MSCs مشتق از مغزاستخوان برای پیشگیری از بروز CIA استفاده شد. در گروه کنترل بجای مایع رویی کشت MSCs از محیط کشت سلول استفاده شد. از روز 7 تا 35 پس از ایمونیزاسیون، میزان تورم پاها و شدت بالینی علایم و همچنین ویژگی های هیستوپاتولوژیکی استخوان ها و مفاصل مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
این مطالعه نشان داد مایع رویی کشت MSCs بصورت معناداری سبب تاخیر در شروع CIA، کاهش تورم پاها، تخریب استخوان، التهاب مفاصل و شدت علایم بالینی در گروه پیشگیری در مقایسه با موش های صحرایی گروه کنترل می شود.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از فاکتورهای محلول موجود در مایع رویی کشت سلول های بنیادی مزانشیمی هر چند نمی تواند به طور کامل از بروز CIA جلوگیری کند، ولی علایم بالینی آرتریت را به طور قابل ملاحظه کاهش داده و موجب بهبودی آسیب های بافتی موضعی می شود. به نظر می رسد، این نتایج می تواند در برنامه های درمان و پیشگیری از آرتریت انسان مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
419 -432
لینک کوتاه:
magiran.com/p1449200 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!