اثرات ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر روی باکتری های شایع عامل اسهال درشرایط آزمایشگاهی

چکیده:
زمینه و هدف
سیر با نام علمی Allium sativum، دارای اثرات ضد میکروبی طبیعی بوده و برای مقابله با عوامل عفونت زا استفاده می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر غلظت های مختلف عصاره آبی پودر سیر (AEGP) و عصاره آبی قرص سیر (AEGT) بر روی سه باکتری سالمونلا تیفی موریوم، شیگلا دیسانتریه و اشرشیا کولی در شرایط آزمایشگاهی (in vitro) می باشد.
مواد و روش کار
در این مطالعه، عصاره های آبی سیر بر اساس روش Bakri و Douglas تهیه گردیدند. همچنین برای تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی(MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی(MBC) این عصاره ها از روش استاندارد لوله ای (Standard Tube Test) استفاده شد.
یافته ها
MIC دو عصاره AEGP و AEGT بر روی سالمونلا تیفی موریوم، شیگلا دیسانتریه و اشرشیا کولی به ترتیب 5/ 12، 5/ 12، mg/ml 6/25 و 40، 40، mg/ml20 بدست آمد. MBC این عصاره ها بر روی سه باکتری مورد مطالعه به ترتیب 25، 25، mg/ml 12/5 و 80، 80، mg/ml40 بود. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، در شرایط آزمایشگاهی اثر ممانعت کنندگی و فعالیت باکتری کشی AEGP بر روی هر سه باکتری تحت آزمایش بطور معنی داری بیشتر از AEGT می باشد(P<0.05).
نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره آبی سیر (AEG) بخصوص عصاره آبی حاصل از پودر سیر تازه، در شرایط آزمایشگاهی دارای اثرات ضد میکروبی قابل توجهی بر روی میکروارگانیسم های تحت آزمایش عامل اسهال بوده و پیشنهاد می شود جهت بررسی اثرات این عصاره در شرایط درون تنی (in vivo) و انجام ارزیابی های بالینی، مطالعات بیشتری صورت پذیرد
زبان:
فارسی
صفحات:
357 -367
لینک کوتاه:
magiran.com/p1449211 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!