اثرات پری ناتال و نئوناتال عصاره ریزوم زنجبیل بر میزان انسولین و ALT، ASTو ALPدر فرزندان بالغ نسل اول موش های صحرایی ماده

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
از ریزوم زنجبیل به عنوان یک طعم دهنده مواد غذایی و در درمان بسیاری از بیماری ها از جمله دیابت استفاده می شود. با عنایت به شیوع دیابت در دوران بارداری و هزینه های سنگین داروهای شیمیایی که در درمان این اختلال به ویژه در دوران بارداری و شیردهی استفاده می شود و عوارض جانبی آن ها بر فرزندان، این مطالعه با هدف بررسی اثر مصرف نئوناتال و پری ناتال عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر میزان انسولین و آنزیم های ALT، AST، ALPدرفرزندان بالغ موش های صحرایی انجام گردید
مواد و روش کار
این یک مطالعه تجربی است که بر روی72 سر موش صحرایی ماده بالغ انجام گرفت. موش ها به9 گروه 8 تایی شامل گروه های کنترل (فاقد تیمار)، شاهدپریناتال و نئوناتال و 6 دسته تجربی دریافت کننده دوزهای mg/kg 50، 100 و 200 عصاره الکلی زنجبیل تقسیم شدند. کلیه تجویزها به صورت خوراکی انجام گرفت. در پایان آزمایشات از قلب حیوانات خون گیری و با جداسازی سرم از نمونه ها میزان انسولین و آنزیم های ALT، AST، ALP اندازه گیری و نتایج با استفاده از آزمون های آماری تجزیه واریانس یک طرفه و دانکن آنالیز گردیدند.
یافته ها
نتایج نشان داد که عصاره ریزوم زنجبیل باعث افزایش معنی دار در میزان هورمون انسولین و کاهش معنادار آنزیم های ALT، AST، ALPدر فرزندان نر و ماده می شود.
نتیجه گیری
عصاره ریزوم زنجبیل احتمالا با داشتن تر کیبات فلاونوئیدی نظیرجینجرولها، سرکوییترپنها، سلنیوم، وارتقائ سطح سلامت مادر و تحریک ترشح سروتونین وبا افزایش میزان انسولین در فرزندان باعث بهبود عملکرد کبد و کاهش میزان سرمی آنزیم های ALP، ALT و AST شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
299 -307
لینک کوتاه:
magiran.com/p1449225 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!