بررسی مشخصات سیکل های درمان کمک باروری با استفاده از تخمک اهدایی

چکیده:
زمینه و هدف
این مطالعه با هدف ارزیابی میزان بارداری وعوامل تاثیر گذار درمیزان موفقیت سیکلهای درمان کمک باروری با استفاده از تخمک اهدایی در خانم هایی که کاندید دریافت تخمک اهدایی بودند صورت گرفته است.
مواد و روش کار
این تحقیق برروی 100 خانم نابارور که بدلایل مختلف کاندید استفاده از اوویست اهدایی شده بودند انجام شده، پارامترهای تاثیر گذار شامل سن و BMI اهدا کننده و گیرنده، تعداد اوویست های حاصل، تعداد جنین های منتقل شده، ضخامت آندومتر و نیز پذیرش روحی _ روانی گیرنده جنین مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
نتایج این تحقیق نشان داد میزان بارداری در روش درمان کمک باروری با استفاده از جنین اهدایی 59% بوده و هم BMI گیرنده و هم اهدا کننده ارتباط معکوس معنی دار با نتایج موفقیت سیکل درمانی دارند. از بین سایر پارامترها سن هم فاکتور تاثیرگذار در میزان بارداری بود اما این ارتباط تفاوت آماری معنی دار نداشت(p-value< 0.05). مشاوره روان شناسی قبل، حین وپس از زایمان نشان داد که تمامی مادراناز جنبه روحی و روانی به خوبی پذیرش فرزند حاصل از تخمک اهدایی را داشتند.
نتیجه گیری
BMI پایین تر هم در گیرنده و هم در اهدا کننده تاثیر مثبت در افزایش میزان بارداری داشته و سن کمتر از28 سال در دهنده و کمتر از 45 سال در گیرنده با پیش آگهی بهتری همراه است.
زبان:
فارسی
صفحات:
279 -285
لینک کوتاه:
magiran.com/p1449229 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!