ارزیابی چرخه حیات باتری های لیتیوم یونی (مطالعه موردی: آندهای گرافیت و اکسید کبالت)

پیام:
چکیده:

این روزها به باتری های لیتیوم یونی به دلیل شدت انرژی بالاتر و آثار زیست محیطی کمتر نسبت به باتری های استفاده شده دیگر، بسیار توجه شده است. مواد استفاده شده در آند، یکی از بخش های مهم تاثیرگذار بر شدت انرژی و آثار زیست محیطی باتری ها هستند. هدف از این مطالعه بررسی چگونگی اثرپذیری میزان انتشار آثار زیست محیطی ناشی از مواد مختلف استفاده شده در آند باتری های لیتیوم یونی با افزایش میزان انرژی تولیدی در واحد جرم ماده فعال و نیز چگونگی اثر بازیافت مواد بر میزان آثار زیست محیطی بالقوه ناشی از این باتری هاست. در این مطالعه میزان وزنی اولیه اجزای مورد نیاز برای سناریوهای مختلف بر اساس تجربیات آزمایشگاهی، منابع و گزارش های مستند شده تعیین شد. سپس بر اساس واحد عملکردی تعیین شده که در این مطالعه 1000 میلی آمپر ساعت انرژی تولیدی توسط ماده فعال آند باتری در نظر گرفته شده است، داده های وزنی اولیه نرمال شدند و پس از آن همه آثار زیست محیطی و مصرف انرژی مربوط به تمام اجزای تشکیل دهنده و استفاده شده در باتری شامل ماده فعال (همان ماده آند سنتزی)، مواد الکترولیت شامل LiPF6 در حلال NMP، اتیلن کربنات، دی متیل کربنات و بایندر توسط داده های به دست آمده از مدل GREET2 سیاهه نویسی شدند. پس از طبقه بندی، ویژگی سازی بر اساس فاکتورهای ویژگی سازی روش CML و در نهایت وزن دهی آثار زیست محیطی مختلف بر اساس روش مدل سازی MET صورت گرفت. بررسی نتایج ارزیابی آثار زیست محیطی باتری های با آند گرافیت و اکسید کبالت نشان می دهد که باتری های با آند اکسید کبالت آثار گازهای گلخانه ای، گازهای اسیدی، مه دود فتوشیمیایی و مصرف انرژی بیشتری نسبت به باتری های با آند گرافیت دارند. در مقابل، آثار باتری های با آند اکسید کبالت در صورت بازیافت می تواند به شکل قابل توجهی کاهش یابد و در نتیجه می توان به باتری های کوچک تر با وزن کمتر و شدت انرژی بیشتر با آثار زیست محیطی کمتر دست یافت.

زبان:
فارسی
صفحات:
165 -178
لینک کوتاه:
magiran.com/p1449611 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.