تشخیص آسیب در سازه های فلزی با استفاده از اطلاعات خیز استاتیکی و الگوریتم ژنتیک

پیام:
چکیده:
تشخیص زود هنگام محل و شدت آسیب های رخداده در سازه ها با کمک روش های غیر مخرب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله به تشخیص آسیب در سازه ها با استفاده از اطلاعات استاتیکی پرداخته شده است. مدل سازی آسیب، به صورت کاهش در پارامترهای سازه ای انجام شده است. ابتدا نیروهای استاتیکی به برخی درجات آزادی سازه اعمال شده و پاسخ استاتیکی همان درجات ثبت گردیده است. نهایتا، تابع هدفی بر اساس اختلاف بین بردارهای جابجایی در حالت سازه سالم و آسیب دیده تعریف شده است، بطوریکه جواب بهینه این تابع، مبین آسیب های بوجود آمده در سازه می باشد. برای حل مسئله ی بهینه یابی، از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. به منظور بررسی کارآیی روش ارائه شده، مدلی از پل قوسی فلزی و همچنین پل خرپایی در نظر گرفته شده و سناریو های آسیب مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوریتم ژنیتک با تابع هدف ارائه شده، قادر است تا با دقت قابل قبولی، حتی در حضور نوفه های تصادفی، مکان و مقدار آسیب های احتمالی را شناسایی کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
147
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450046 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.