بررسی عفونت ویروس هپاتیت C در نوزادان مشکوک نگهداری شده در شیرخوارگاه به وسیله آزمایش کمی Real-Time PCR و نیز تست HCV-Core Ag-Elisa

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
هرچند که میزان انتقال عفونت ویروسی هپاتیت C (HCV) از مادر به جنین به ندرت روی می دهد، ولی این راه مهمترین دلیل عفونت در دوران نوزادی و کودکی می باشد. احتمال انتقال عفونت HCV از مادر به جنین در مادران HIV مثبت نسبت به مادران HIV منفی بیشتر می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی کمی ژنوم ویروس هپاتیت C در نوزادانی که از نظر وجود HCV-Ab مثبت بوده اند و نیز روش الیزا برای پرو تئین هسته ای (Core-Ag) ویروس می باشد.
مواد و روش ها
برای 29 نوزاد که مشکوک به عفونتHCV بودند و در شیرخوارگاه نگهداری می شوند (سن 7-2ماه)، تست های تشخیصی شامل: تشخیص آنتی بادی های ضدHCV، آنتی بادی های ضد HCV- RNA-HIV در پلاسما و سلول های تک هسته ای خون محیطی توسط تست کمی Real-Time PCR و در نهایت تشخیص آنتی ژن های هسته ای HCV یا (HCV-Core Ag) به کار برده شد.
نتایج
آنتی بادی های ضد HCV در تمام نوزادان تشخیص داده شد اما HCV-RNA در پلاسما و سلول های تک هسته ای خون محیطی غیر قابل تشخیص بود. همچنین آنتی بادی های ضد 2 و 1 HIV در خون نوزادان وجود نداشت.
نتیجه گیری
تعداد مطالعات کمی در زمینه انتقال عفونت HCV از مادر به نوزادان بی سرپرست انجام شده است. با توجه به مطالعه حاضر، استفاده از تست آنتی ژن هسته ای همراه با ارزیابی کمی ژنوم HCV در خون می تواند در پیش بینی و در نهایت ممانعت از انتقال این ویروس از مادر به جنین کمک کننده باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
196 -201
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450085 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.