«اضافه های تصویری» و کارکرد آن ها در شرح شطحیات روزبهان بقلی

چکیده:
نوآوری خاص روزبهان در تصویرگری «شرح شطحیات» بر پایه ترکیب های اضافی یا اضافه های تصویری است. در واقع همواره رابطه میان مضاف و مضاف الیه، نوع ترکیب اضافی را مشخص می سازد و به همین دلیل است که این رابطه همیشه مفهوم واحد و یکسانی را القا نمی کند و دستورنویسان بسته به اینکه نسبت میان این دو، حقیقی باشد یا اعتباری، آنها را به دو دسته «اضافه حقیقی» و «اضافه مجازی» تقسیم کرده، سپس اضافه مجازی را نیز در دو قسم «اضافه تشبیهی» و «اضافه استعاری» طبقه بندی می کنند. روزبهان در شرح شطحیات، به منظور افزایش ظرفیت های زبان و برای بیان تجربیات خود، ترکیب های اضافی متنوع و متعددی را مورد استفاده قرار می دهد. به عبارت دیگر، علاوه بر استفاده از اضافه حقیقی که کاربرد آن در ادبیات امری بدیهی است، به صورت خاصی از اضافه های مجازی استفاده می کند. چرا که در این نوع ترکیب ها، نسبت میان مضاف و مضاف الیه در خارج محقق نیست. درحقیقت روزبهان با افزودن واژگان به یک دیگر، تصاویر بکر و عمیقی در قالب اضافه خلق می کند. هر چند برخی متخصصان حوزه ادبیات، اضافه «تشبیهی» یا «استعاری» را رایج ترین اضافه های مجازی دانسته اند، لیکن مقاله حاضر به دیگر انواع اضافه های مجازی به کار رفته در این اثر، نظیر اضافه های «تلمیحی»، «تکراری»، «پارادوکسی» و «خطابی» که تاکنون ناشناخته مانده است اشاره دارد. بدیهی است کارکرد این اضافه ها، فراتر از آراستن متن، افزایش ظرفیت های زبانی است که روزبهان از آن برای بیان تجربیات و ذهنیات عمیق و دیریابش بهره می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -198
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450232 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.