بخش فنی: طرح گزارش حسابرسی داخلی بر مبنای مدل کوزو

چکیده:
ارائه گزارش حسابرسی داخلی در جمع بندی فعالیت ها و همچنین بازخورد عملیات حسابرسی داخلی نقشی غیرقابل انکار دارد، اما نحوه تهیه و ارائه گزارش حسابرسی داخلی یکی دیگر از مواردی است که افراد در این حرفه با آن روبرو هستند ازاین رو در این طرح با رویکرد مورداستفاده بر اساس گزارش کمیسیون حامی کمیته تردوی (COSO)که سازگار با استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی منتشرشده توسط انجمن حسابرسان داخلی می باشد، مراحل اصلی ارائه گزارش حسابرس داخلی بیان می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450482 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!