پیشکستوان حرفه: آنتون ون وایک

نویسنده:
چکیده:
آنتون ون وایک (CIA، QIAL، CRMA) رییس هیات مدیره کمیته اجرایی انجمن حسابرسان داخلی سوابق حرفه ای درخشانی دارد که شامل 30 سال تجربه کاری در حوزه حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی برای صاحبکاران داخلی و بین المللی بوده است و او را شایسته انتصاب به عنوان ریاست هیات مدیره کمیته اجرایی انجمن حسابرسان داخلی کرده است. وی اخیرا به عنوان شریک موسسه حسابرسی پرایس واتر هوس کوپرز بر روی ریسک اعتبار بخشی موسسات آفریقایی کارکرده است.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
24 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450484 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!