حسابرسی داخلی در سال 2020

نویسنده:
چکیده:
در دنیای پیرامون ما، اکثر چیزها تغییر می کنند اما در میان حرفه های مختلف، حرفه های کمی نظیر حسابرسان داخلی وجود دارند که در طی چند سال اخیر، تغییرات زیادی را تجربه کرده باشند. بدیهی است در حرفه حسابر سی حرکت رو به جلو ادامه خواهد داشت. فعالیت های حسابر سان داخلی درسال 2020 با احتمال بسیار زیاد از برخی زوایا متفاوت خواهد بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
16 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450485 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!