آینده حسابرسی داخلی و نقش انجمن حسابرسان داخلی ایران

نویسنده:
چکیده:
دیدگاه ذینفعان و مسئولیت های حسابرسان داخلی در سایه پیشرفت این حرفه جز با وسعت دید و فرهنگ استفاده از خدمات تخصصی حسابرسان داخلی امکان پذیر نیست. انجمن حسابرسان داخلی ایران نیز با شعار رهبری فکری، مرجعیت حرفه ای در حسابرسی داخلی وظیفه هدایت صحیح حرفه حسابرسی داخلی در کشور و همچنین حمایت از حقوق حسابرسان داخلی و ایجاد بستری برای رسیدن آنان به جایگاه راستین خود را دارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
6
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450489 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!