درآمدی بر مفهوم، مبانی و انواع حقوق شهروندی در اسلام

نویسنده:
چکیده:
خداوند انسان را موجودی اجتماعی آفرید و رشد و تکامل و سعادت وی را در گرو تعامل با همنوعانش قرار داد. حقوق شهروندی از طبیعی ترین حقوق انسان می باشد که خدای متعال آن را همزاد با او آفریده است. از آن جایی که اسلام کامل ترین دین الهی است؛ به تمامی نیازهای مادی و معنوی بشر توجه کرده و برای همه ی آنها برنامه و حقوقی را معین نموده است. در اسلام، هم در ارتباط با خداوند و انسان و هم برای افراد جامعه حقوق متقابل معین شده است.
حقوق شهروندی، حقوق سیاسی و اجتماعی از قبیل حق حیات، حق کرامت، حق برابری، حق امنیت، حق آزادی و حقوق اقلیت های دینی می باشد. در این مقاله ضمن ارائه ی تعریف و مصادیق حقوق شهروندی سعی شده است که دیدگاه های اسلام درباره حقوق و آزادی های شهروندی و مبانی و اهمیت حقوق شهروندی بیان شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1451707 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!