بررسی اشکال تحت بالینی زخم شیردان در نشخوارکنندگان ذبح شده ارومیه

پیام:
چکیده:
فراوانی، درصد و انواع تیپ های زخم شیردان براساس سن و جنس در 326 راس گاو و 569 راس گوسفند در کشتارگاه ارومیه در سال های 91-1390 مطالعه شدند. تعداد 212 راس گاو نر، 114 راس گاو ماده، 178 راس میش و 391 راس قوچ بودند. گاوها 2 /29% و گوسفندها 3 /13% زخم شیردان داشتند (P<0.01). درصد سنی زخم های شیردان از 1، 2، 3، 4 و 4> سال در گاو به ترتیب 8 /35%، 6 /11%، 8 /17%، 3 /25%، 5 /9% و در گوسفند به ترتیب 5 /3%، 8 /12%، 9 /33%، 1 /34% و1 /54% بود. با افزایش سن زخم شیردان در گاوهای ماده و میش ها افزایش یافته که زخم ها در جنس ماده بیش تر از نر بود. در مجموع گاوها در یک سالگی و گوسفندها در 3 سالگی بیشترین زخم را نشان دادند گاوهای نر و ماده به ترتیب در 1 و 4 سالگی، قوچ ها و میش ها در 3 سالگی دارای بیش ترین زخم شیردان بودند. تعدد تیپ ها در گاوها مخصوصا با افرایش سن بیشتر از گوسفند بوده (P<0.01)، تعداد 5 /24% از گاوها دارای 2 و 3 تیپ زخم بوده درصورتی که گوسفندها فقط یک نوع زخم شیردان داشتند. اکثر زخم ها در بدنه و اندکی در دریچه ها بودند. نتایج بافت شناسی نمونه های کشتارگاهی را تایید کرد. تیپ 1 زخم شیردان با کیسه ای شدن خمل های غدد همراه بود. تیپ 2 با جزیی ترشحات سروزی فیبرینی با از بین رفتن خمل همراه بود. تیپ 3 با ترشحات فراوان و از بین رفتن خمل های غدد مشخص شد. با توجه به بروز بیش از 2 برابر زخم های تحت بالینی در شیردان گاو، سن ابتلا گاوها و تعدد تیپ زخم ها در گاو...
زبان:
فارسی
صفحه:
61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1453118 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.