مروری بر آسیب های مزمن ریوی ناشی از گاز خردل از دیدگاه سلولی- مولکولی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
گاز سولفور موستارد از پرکاربردترین عوامل شیمایی جنگی در جهان است که طی جنگ تحمیلی علیه رزمندگان ایران نیز استفاده شده است. برخی از مکانیسم های آسیب مزمن ریوی نظیر آسیب به DNA، آسیب به غشای سلولی، آپپتوز، استرس اکسیداتیو و التهاب مطالعه و بررسی شده است. عدم توازن در سیستم اکسیدان - آنتی اکسیدان، عدم تعادل درسیستم پروتئاز - آنتی پروتئاز و فعال شدن برخی مسیر های التهابی انتقال پیام نظیر NF-кB و smad از جمله مکانیسم های مولکولی شناخته شده در پاتوفیزیولوژی مصدومین شیمیایی می باشد. در این مقاله مروری مکانیسم های سلولی و مولکولی آسیب های ریوی ناشی از گاز خردل بیشتر بررسی شده است.
روش بررسی
در این مقاله مروری، نتایج مقالات مرتبط با آسیب های مزمن ریوی ناشی از گاز خردل بررسی و از دیدگاه سلولی- مولکولی تجزیه و تحلیل گردیده است و همچنین درمان های رایج این بیماری بحث شده است.
یافته ها
تاکنون، بر مبنای آسیب های ریوی مزمن ناشی از سولفور موستارد، پروتکل های درمانی رایج تبیین و ارایه گردیده است. اندازه گیری و و بررسی عملکرد سلول های ایمنی بخصوص سلول های Th و Treg، پروستاگلاندین ها، لکوترین ها، شاخص های اپی ژنتیکی، مکانسیم های آپوپتوتیک و MicoRNA در فهم عمیق و جامع روند درمانی این بیماران می تواند مفید و کارا باشد.
نتیجه گیری
امید است با شناخت هر جه بیشتر فرایند آسیب مزمن به ریه ناشی از گاز خردل بتوان از آن در جلوگیری از آسیب استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
108 -119
لینک کوتاه:
magiran.com/p1454796 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.