زیست چینه نگاری نهشته های الیگوسن و میوسن زیرین در امتداد یک برش ناحیه ای از چاه A در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع

پیام:
چکیده:
برای مطالعه زیست چینه نگاری و تعیین روابط میان زیست زون های تفکیک شده نهشته های الیگوسن ومیوسن زیرین در حوضه های پیش بوم و کمربند چین خورده و راندگی زاگرس، 10 مقطع چینه شناسی (شامل 7 مقطع زیرسطحی و 3 مقطع سطحی) در امتداد یک برش ناحیه ای از چاه A در خلیج فارس تا برش سمیرم در زاگرس مرتفع مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه بیش از 1500 مقطع نازک از برش های یادشده سبب شناسایی 32 جنس و 54 گونه از روزن بران بنتونیک و 9 جنس و 15 گونه از روزن بران پلانکتونیک شد که در مجموع 6 زیست زون مربوط به نهشته های روپلین، شاتین، آکیتانین و بوردیگالین تفکیک شد. با انجام تطابق زیست چینه نگاری، میان زیست زون ها و پیوستگی و ناپیوستگی های رسوبی نهشته های الیگوسن و میوسن زیرین در حوضه زاگرس به تصویر کشیده شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
151
لینک کوتاه:
magiran.com/p1456843 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.