تاثیر خستگی عضلانی بر بیومکانیک طبیعی کمربند شانهای: مروری نظام مند بر مطالعات گذشته

پیام:
چکیده:
هدف

ثبات دینامیک در شانه، جزیی حیاتی است و هرگونه اختلال در عملکرد عضلاتی که به حفظ این ثبات کمک می کند منجر به پاتولوژی می شود. یکی از عوامل برهم زننده عملکرد عضلات، خستگی است. ازآنجایی که برطبق اطلاعات گروه تحقیق تا به حال پژوهش جامعی این مطالعات را مورد بررسی قرار نداده است؛ بنابراین، هدف از انجام این مطالعه مروری نظام مند، بررسی تاثیر خستگی عضلانی بر بیومکانیک طبیعی کمربند شانه ای است.

روش بررسی

این مطالعه براساس جستجوی الکترونیکی در بانک های اطلاعاتی پاب مد (PubMed)، اسکوپوس (Scopus)، الزویر (Elsevier)، اوید (Ovid)، سیناهیل (CINAHL)، ساینس دایرکت (Science Direct)، پروکوییست (ProQuest)، تامپسون (Thompson)، امبیس (EMBASE) و مدلاین (Medline) در فاصله زمانی بین سال های 2012-1995 انجام گرفته است. کلیدواژه های استفاده شده عبارت از شانه، خستگی عضلانی، حس عمقی و کینماتیک بود.

یافته ها

حاصل این جستجوی الکترونیکی در بانک های اطلاعاتی مذکور، 350 مقاله بود که 22 مطالعه معیارهای لازم را برای ورود به مطالعه داشتند. تفاوت های بین مطالعات از نظر تعداد نمونه ها، پروتکل خستگی و روش های اندازه گیری مورد بررسی قرار گرفتند.

نتیجه گیری

بررسی مقالات نشان داد که خستگی فعالیت عضلات کمربند شانه ای و درنتیجه کینماتیک ناحیه را تغییر می دهد و همچنین منجر به کاهش حس عمقی در طی وضعیت ها و حرکات مختلف در هر دو مفاصل اسکاپولوتراسیک و گلنوهومرال می شود. به طورکلی، نتایج نشان داد که شواهد کافی مبنی بر تاثیر خستگی بر کینماتیک کمربند شانه ای وجود دارد و بیومکانیک طبیعی شانه را تغییر می دهد.

زبان:
فارسی
صفحه:
242
لینک کوتاه:
magiran.com/p1463265 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.