مدل سازی موجودی برای مقابله با بلایای طبیعی

پیام:
چکیده:

در این مقاله موضوع مکان یابی انبار ها و تصمیمات مربوط به نگهداری کالا در آن ها برای مقابله با تقاضای ناگهانی هنگام وقوع یک حادثه بررسی شده است. اگرچه تحقیقات گسترده ای در زمینه ی مکان یابی مربوط به این گونه زنجیره ها انجام شده است، اما در زمینه های تئوری و برنامه های کاربردی توجه زیادی به زنجیره های امدادرسانی بلایا نشده است. در این تحقیق اولین هدف شناسایی ویژگی های مسئله ی طراحی شبکه ی امدادرسانی در یک زنجیره ی امدادرسانی است. با یک رویکرد تحلیلی بحث تصمیم گیری در مورد مکان یابی مراکز عرضه و کالاهای موجود در این مراکز صورت گرفته است. در قدم دوم و در بخش اصلی مقاله، مسئله مدل بندی شده است. مدل پیشنهادی بحث مکان یابی و پایش موجودی را به صورت یکپارچه در نظر می گیرد و چند نوع کالا با درجه اهمیت متفاوت و زمان های پاسخ گویی مختلف را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت مدل با توجه به داده های واقعی در ایران و با هدف تسهیل امدادرسانی در حوادث طبیعی حل می شود و نتایج به دست آمده تحلیل می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1464211 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.