تعیین میزان تخریب ساختمان ها پس از زلزله با به کارگیری مدل ANFIS و تصاویر سنجش از راه دور

پیام:
چکیده:
امدادرسانی سریع پس از وقوع زلزله های شدید در مناطق شهری یکی از وظایف امدادرسانان است. نقشه ی تخریب ساختمان ها می تواند اولویت امدادرسانی را مشخص کند. یکی از منابع اصلی در تهیه ی نقشه ی تخریب، علم سنجش از دور است. تحقیقات زیادی در بحث ارزیابی خسارت با استفاده از داده های سنجش از دور انجام شده است. در این تحقیق اطلاعات کلاس ها با استفاده از طبقه بندی در سطح پیکسل از تصاویر ماهواره ای بعد از زلزله استخراج شد. با استفاده از اطلاعات کلاس ها و به کمک مدل ANFIS یکشبکه ی فازی طراحی شد که با استفاده از درصد پیکسل های ساختمان، سایه و آوار، میزان تخریب ساختمان ها را تشخیص می دهد. نتایج ارزیابی شبکه ی فازی عصبی طراحی شده نشان می دهد که این شبکه در دسته بندی ساختمان ها به 3 کلاس تخریب از صحت کلی 92 % برخوردار است. ساختمان ها در این تحقیق در کلاس های آسیب ندیده، تخریب سنگین و ویران دسته بندی شده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1464212 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.