بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی هیستروسکوپی و هیستروسالپنگوگرافی در یافته های رحمی بیماران مبتلا به نازایی ارجاعی به بخشIVF بیمارستان امام خمینی شهر اهواز در سال 1389

پیام:
چکیده:
مقدمه
پاتولوژی رحمی علت نازایی در 15 درصد زوج هایی است که جهت درمان ناباروری مراجعه می کنند، در بیمارانی که تحت باروری آزمایشگاهی قرار می گیرند، ناهنجاری های حفره رحم احتمال حاملگی را کاهش می دهد. برطرف نمودن این ناهنجاری ها با افزایش میزان حاملگی همراه بوده است. ارزیابی های تشخیصی حفره رحم در خانم های نابارور شامل هیستروسالپنگوگرافی (HSG) و هیستروسکوپی می باشد. این مطالعه یافته های رحمی هیستروسکوپی و HSG را در بیماران مبتلا به نازایی مقایسه می کند.
مواد و روش ها
در این مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی آینده نگر یافته های رحمی به دست آمده از انجام هیستروسکوپی در 100 زن نابارور مراجعه کننده به بخش IVF بیمارستان امام خمینی اهواز که پس از انجام HSG، کاندید هیستروسکوپی بودند، با اطلاعات موجود در HSG مقایسه شد. نمونه گیری با روش متوالی انجام گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS vol.16.0 و Windpipe vol.1.45 انجام شد. میزان توافق بین دو روش با استفاده از آماره کاپا محاسبه شد.
یافته های پژوهش: در این مطالعه در مقایسه نتایج HSG با هیستروسکوپی حساسیت HSG 70 درصد، ویژگی 60 درصد، منفی کاذب 30 درصد، مثبت کاذب 40 درصد، ارزش اخباری مثبت 3/ 80 درصد و ارزش اخباری منفی 2 /46 درصد به دست آمد. میزان توافق دو روش با استفاده از آماره ی کاپا، 65 درصد بود(P<0.005). مطالعه ما نشان داد که هیستروسکوپی نسبت به هیستروسالپنگوگرافی 40 درصد قدرت تشخیصی را بالا می برد(LR=1.4).
بحث و نتیجه گیری
هیستروسکوپی در ارزیابی اختلالات حفره ی رحم بر هیستروسالپنگوگرافی برتری دارد و حتی در مواردی که HSG نرمال گزارش می شود، هیستروسکوپی 40 درصد قدرت تشخیصی را بالا می برد. هیستروسکوپی به راحتی قابل انجام است و با توجه به این که HSG دارای حساسیت پایین و منفی کاذب بالا در مقایسه با هیستروسکوپی می باشد، بهتر است هیستروسکوپی بخشی از بررسی معمول زوج های نابارور باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
114 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p1465906 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!