مطالعه دشمنان طبیعی و میزان پارازیتیسم سفیدبالکNeomaskellia andropogonis در مزارع نیشکر جنوب خوزستان

پیام:
چکیده:
یکی از آفاتی که در سال های اخیر در مزارع نیشکر در خوزستان طغیان کرده است سفید بالک نیشکر،Neomaskellia andropogonis است. فعالیت عمده ی آفت معمولا از اوایل مرداد آغاز و تا اوایل آذرماه ادامه دارد. در این مطالعه نسبت به جمع آوری و شناسایی دشمنان طبیعی و میزان پارازیتیسم آفت اقدام شد. برای این منظور در زمان فعالیت آفت به طور مستقیم و با کمک آسپیراتور پارازیتوییدهای فعال روی سفیدبالک نیشکر از مزرعه جمع آوری شدند و هم چنین شفیره های پارازیته سفیدبالک نیشکر از مزرعه به طور هفتگی جمع آوری شد و در آزمایشگاه تا زمان ظهور پارازیتوییدهای بالغ، در انکوباتور (دمای 27درجه ی سلسیوس) نگه داری شدند و سپس بالغین آن ها جمع آوری شد و درصد پارازیتیسم محاسبه گردید.
در طول دو سال مطالعه دو گونه ی زنبور به نام های (Encarsia inaron (Walker) (Hym.، Aphelinidae و (Eretmocerus sp. (Hym.، Aphelinidae و یک نوع سن شکارگر در کلونی های سفیدبالک نیشکر در کشت و صنعت امیرکبیر یافت شد و به نظر می رسد که مورچه ها از تخم آفت تغذیه می کنند. نتایج بررسی وضعیت پارازیتیسم در سال 1385 نشان داد که میزان پارازیتیسم در مهرماه بالغ بر 30 درصد است و به تدریج افزایش می یابد به طوری که در اوایل آذر به 85 درصد می رسد. بنابراین براساس این نتایج توانایی پارازیتوییدهای مراحل پورگی این حشره در منطقه برای کنترل آفت به خوبی نشان داده می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
107 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p1466192 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!