ارتقاء یادگیری آناتومی با استفاده از اشیاء یادگیری تکرارپذیر

پیام:
چکیده:
مقدمه
استفاده از تکنولوژی های آموزشی نوین برای یادگیری، ماندگاری مطالب، تعامل و ارتقاء شغلی دانشجویان سودمند است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتقای یادگیری آناتومی با استفاده از اشیاء یادگیری تکرارپذیر می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد14 عدد از اشیاء یادگیری تکرارپذیر(RLO: Reusable learning objects) از بخش های مختلف آناتومی بدن برای دانشجویان پزشکی ورودی1387 علوم پزشکی یاسوج، طراحی گردید. طول زمان اشیاء یادگیری تکرارپذیر ها بین11 تا22 دقیقه بود و با توجه به حجم کم آنها با تلفن همراه یا mp4 قابل استفاده بود. قبل از شروع کلاس ها این مواد آموزشی در اختیار دانشجویان قرار گرفت. در پایان ترم، میانگین نمرات این دانشجویان با دانشجویان ورودی 1386 که از این روش استفاده نکرده بودند، مقایسه شد. تاثیر استفاده از اشیاء یادگیری تکرارپذیر بر محتوای درسی، بهبود تعامل، علاقه، انگیزه، مشارکت، آمادگی و نگرش دانشجویان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، بعمل آمد.
نتایج
مقایسه میانگین نمرات دانشجویان ورودی 1387 نسبت به 1386 افزایش نشان داد ولی از نظر آماری، معنی دار نبود. نظر سنجی نشان داد که این روش آموزشی در یادگیری آناتومی 5/ 75 درصد و در تعامل دانشجویان 6/ 60 درصد موثر می باشد. علاقه دانشجویان به استفاده مجدد از اشیاء یادگیری تکرارپذیر، 6/ 74 درصد بود، و 2/ 54 درصد دانشجویان اعتقاد داشتند که این ابزار اموزشی می تواند جایگزین کلاس درس تئوری شود.
نتیجه گیری
استفاده از اشیاء یادگیری تکرارپذیر علاقه مندی و ارتباط مفید و موثر را در بین دانشجویان افزایش می دهد و منجر به افزایش انگیزه خودآموزی می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
219 -226
لینک کوتاه:
magiran.com/p1466950 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!