سازمان یادگیرنده و تحقق یادگیری سازمانی در حوزه کتاب و نشر

پیام:
چکیده:
سازمان های یادگیرنده، پدیده هایی هستند که با شروع دهه 90 میلادی و به دلیل تغییر و تحول در محیط های سازمانی مطرح شدند. با توجه به پیچیدهتر شدن محیط و تاثیرات عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فنی، علمی و تکنولوژیک بر سازمانها، باید همه موسسات و نهادها دارای اطلاعات و دانش لازم برای پاسخگویی به تغییرات محیطی باشند. لذا با وجود این پیچیدگی ها، رقابتی شدن سازمان ها، دانش محور شدن نهادها و به طور کلی ورود به فضای نوین کسب و کار جهانی، تنها سازمان های یادگیرنده باقی خواهند ماند. در این پژوهش با استفاده از مدل 5 مولفهای یادگیری سازمانی پیتر سنگه که عبارتند از مهارت فردی، مدل های ذهنی، بصیرت مشترک، تفکر سیستمی و یادگیری تیمی، زیر مولفه هایی برای هریک از مولفه ها، به طراحی پرسش نامهای با روایی و پایایی بالا پرداخته شد تا میزان یادگیرنده بودن کتابخانه آستان قدس رضوی با استفاده از روش تحقیق میدانی و کتابخانه ای بررسی گردد. پس از نمونه گیری تصادفی از جامعه مدیران، مسئولان، سرپرستان و کارشناسان سازمان و جمع آوری نظرات آنان و در نهایت با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین های وابسته در نرم افزار spss، فرضیات پژوهش که بر اساس 5 مولفه سازمان یادگیرنده مدل سنگه طراحی شده بود، مورد تایید قرار گرفت و چنین نتیجه گیری شد که سازمان مورد مطالعه دارای ویژگی های سازمان یادگیرنده می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1467093 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!