بررسی عوامل موثر بر وضعیت نشر کتاب در استان کهگیلویه و بویراحمد از دیدگاه ناشران و کتابفروشان (1380-1390)

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش تعیین عوامل موثر بر وضعیت نشر در استان کهگیلویه و بویراحمد طی سالهای 1390-1380 از دیدگاه ناشران و کتابفروشان است. این پژوهش کاربردی از نوع پیمایشی توصیفی است. جامعه مورد مطالعه تعداد 3 ناشر و 36 کتابفروشی بودهاند که دست کم 30 درصد از حجم کارشان را کتاب تشکیل میدهد. ابزار پژوهش دو پرسشنامه جداگانه برای ناشران و کتابفروشان است. به شیوه توصیفی تجزیه و تحلیل شده اند. در راستای داده ها به کمک نرم افزارهای Excelو SPSS پاسخ به پرسشهای اساسی پژوهش، نتایج بدست آمده، نشانگر تعداد تقریبی 127 عنوان کتاب منتشر شده در موضوعات مختلف و شمارگان تقریبی 480000 جلدی طی سالهای مورد بررسی است.بالاترین عناوین منتشر شده متعلق به حوزه تاریخ و جغرافیا (33 / 85) درصدو پس از آن ادبیات(27/55 درصد) است. رضایت ناشران و کتابفروشان از حرفه شان متوسط (با میانگین 27 /3) است.تاثیراداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر روند کاری نشر استان، از دیدگاه ناشران و کتابفروشان، از همه نهادها و سازمانها بیشتر است. از جمله مهم ترین عوامل موثر بر نشر از دیدگاه ناشران و کتاب-فروشان، عدم حمایت دولت ازعوامل نشر و توزیع کتاب، برداشتن یارانه های مربوط به کاغذ و کتاب،عدم آموزش و تخصص کافی ناشران و کتابفروشان و سایر دست اندرکاران، عدم وجود فرهنگ مطالعه و نارسائی نظام آموزشی و پرورشی و نظام تک متنی در دوره های آن میباشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1467096 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!