پلی مورفیسم جدید ژن AA-NAT در نژادهای بز هندی مختلف از لحاظ صفات تولید مثلی

چکیده:
این اولین توصیف پلی مورفیسم های ژن آریل آلکیل آمین-N-استیل ترانسفراز (AA-NAT) در بزهای هندی با صفات تولید مثلی متفاوت (درصد دوقلوزایی و سن بلوغ جنسی) می باشد. بر اساس نقش مهم AA-NAT در تولید مثل، آن به عنوان یک ژن کاندید احتمالی برای این صفت در نظر گرفته می شود. دو SNPs مشابه جدید (C825T (exon2 و (C1249 (exon3 شناسایی شدند. هر سه ژنوتیپ احتمالی CC، CT و TT برای جهش C825T شناسایی شدند، در حالی که برای جهش C1249T دو ژنوتیپ CC و CT مشاهده شدند. SNPs C825T و C1249T محل شناسایی آنزیم محدود کننده (BtsCI (GGATG و(AciI (CCGC را تغییر دادند و از اینرو می توانند با استفاده از روش نسبتا ساده و مقرون به صرفه PCR-RFLP برای ایجاد ارتباط بیشتر با صفات تولید مثلی تعیین ژنوتیپ شوند. نتایج حاضر به دانش اندک موجود افزوده و گستره تنوع ژنتیکی ژن های بزی کاندید صفات تولید مثلی را توسعه می بخشد که این گام دیگری در جهت بهبود منابع ژنتیکی بزها و تولید مثل می باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
377 -380
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468410 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!