شناسایی گونه های هلیکوباکتر در لوله گوارشی، پانکراس و دستگاه کبدی-صفراوی گربه های ولگرد

پیام:
چکیده:
هدف از مطالعه حاضر تعیین حضور گونه های هلیکوباکتر در قسمت های مختلف لوله گوارشی، دستگاه کبدی-صفراوی و پانکراس گربه های ولگرد بود. از شش ناحیه از نواحی ذکر شده 6 قلاده گربه نمونه گیری و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی گونه، آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز در سطح جنس، گونه های معدی (هیلمنی و فلیس) و گونه های انتروهپاتیک هلیکوباکتر انجام شد. به طور شگفت انگیزی DNA گونه های انتروهپاتیک در 6/ 1 نمونه های دوازدهه، 6/ 2 نمونه های کولون و 6 /1 نمونه های پانکراس ردیابی شد. نتایج بررسی توالی نوکلئوتیدی نشان داد که تمامی این 4 نمونه مثبت به گونه هلیکوباکتر کنیس تعلق دارند. از آنجا که گربه ها به عنوان منابع بالقوه خطر انتقال زئونوتیک عفونت با گونه های غیر پیلوری هلیکوباکتر تلقی نمی شوند، نتایج مطالعه پیش رو نیاز به تجدید نظر فوری در این خصوص را نشان می دهد. با توجه به اطلاعات نویسندگان، این مطالعه اولین پژوهش در زمینه انتشار گونه های هلیکوباکتر در دستگاه گوارش گربه ها می باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
374 -376
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468411 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!