تکامل ELISA غیر مستقیم بر پایه OMP برای اندازه گیری تیترهای آنتی بادی پاستورلا مولتوسیدا در گاوها

پیام:
چکیده:
پاستورلا مولتوسیدا (Pasteurella multocida)، یک پاتوژن مهم حیوانات اهلی مختلف می باشد. پروتئین های غشای خارجی (OMPs) نقش عمده ای در پاتوژنز و ایمنی زایی پاستورلا مولتوسیدا ایفا می کنند. هدف این مطالعه تکامل روش سنجش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم (ELISA) بر پایه OMPs جهت تعیین تیترهای آنتی بادی در حیوانات پس از عفونت یا جهت اندازه گیری قدرت واکسن بود. OMPs از پاستورلا مولتوسیدا P:52 (سویه واکسن) و پاستورلا مولتوسیدا B:2 جدا شده از وقوع طبیعی سپتی سمی هموراژیک (HS) استخراج و خالص سازی شدند و روی SDS PAGE و از طریق western blot آنالیز شدند. پروفایل OMPs سویه واکسن و جدایه گرفته شده از وقوع طبیعی HS مشابه یکدیگر بودند. بهینه سازی ترکیبات مختلف مانند آنتی ژن های کوتینگ، کنژوگه ضد گونه و غیره علیه سرم هایپر ایمیون و پری ایمیون آنتی-پاستورلا مولتوسیدا انجام شد. اعتبارسنجی روش ELISA غیر مستقیم بر پایه OMP جهت اندازه گیری پاسخ ایمنی در برابر پاستورلا مولتوسیدا در گاو، حساسیت تشخیصی (DSN) 91% و ویژگی تشخیصی (DSP) تقریبا 100% در نقطه برش 25% را تایید نمود. ELISA غیر مستقیم بر پایه OMP در مقایسه با روش بر پایه WCL اختصاصی تر بوده، اما دارای حساسیت کمتری بود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
350 -356
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468416 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!