عفونت های ناشی از هرپس ویروس اسبی تیپ 1 (EHV-1) و 4 (EHV-4) در اسب ها و الاغ ها در شمال شرق ترکیه

پیام:
چکیده:
عفونت های هرپس ویروسی در اسب سانان توسط پنج سروتیپ مختلف ویروس های متعلق به خانواده هرپس ویریده ایجاد می شوند. هدف از این مطالعه بررسی سرواپیدمیولوژیک هرپس ویروس اسبی تیپ 1 (EHV-1) و 4 (EHV-4) در اسب ها و الاغ های پرورش یافته در دو استان و روستاهای آن ها در شمال شرق ترکیه بود. تعداد 666 نمونه از 423 اسب و 243 الاغ که در برابر این عفونت ها ایمن نبودند با ELISA مورد آزمایش قرار گرفتند. در حالی که 48/ 52% از سرم های اسبی مورد آزمایش آنتی بادی اختصاصی علیه EHV-1 را داشتند، 69/ 83% از این سرم ها حاوی آنتی بادی اختصاصی علیه EHV-4 بودند. 85/51% از نمونه های آنالیز شده مربوط به الاغ ها از لحاظ EHV-1 و 20/ 64% این نمونه ها برای آنتی بادی های EHV-4 مثبت شناسایی شدند. زمانی که نمونه های مربوط به اسب ها و الاغ ها با یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفتند، 25/ 52% از لحاظ EHV-1 و 58/ 76% برای EHV-4 از لحاظ سرمی مثبت بودند. این مطالعه نشان داد که عفونت های ناشی از EHV-1 و EHV-4 در اسب ها و الاغ های پرورش یافته در نواحی ای که مطالعه انجام گرفت نسبتا شایع هستند. علاوه بر این، از آنجایی که منطقه ای که در آن مطالعه در مرزهای ارمنستان و گرجستان انجام شد، سطح بالای نتایج سرمی مثبت برای این عفونت ها منجر به این نتیجه گیری می شود که بایستی خطر انتشار و گسترش بیماری ها به کشورهای همسایه را مدنظر قرار داد. این اولین مطالعه ای است که عفونت های ناشی از EHV-1 و EHV-4 در الاغ های پرورش یافته در ترکیه را از لحاظ سرولوژیکی شناسایی می کند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
341 -344
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468418 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!