بررسی مقایسه ای مورفومتری، رشد و بازماندگی، ارزش غذایی و مولکولی برخی جمعیت های آرتمیا در شرایط پرورشی با تاکید بر آرتمیای دریاچه میقان اراک

پیام:
چکیده:

در این تحقیق ویژگی های رشد، بازماندگی، مرفومتریک، ارزش غذایی و بررسی های ژنتیکی برخی جمعیت های آرتمیا با تاکید بر آرتمیای دریاچه میقان اراک مطالعه شد. بدین منظور لاروهای تفریخ شده آرتمیاها در شوری 80 گرم در لیتر طبق جدول استاندارد تغذیه، پرورش و درصد ماندگاری و رشد لاروها در روزهای 3، 7، 11 و 15 بررسی شدند. به منظور بررسی صفات مورفومتریک آرتمیا، به غیر از اندازه گیری قطر سیست، یازده صفت مورفومتریک آرتمیاهای بالغ نیز اندازه گیری شد. در جهت بررسی پروفایل اسیدهای چرب از روش کروماتوگرافی گازی استفاده و با توالی یابی ژن Hsp26 پس از انجام PCR بین نمونه های تیماری بررسی ژنتیکی صورت پذیرفت. بر اساس نتایج این تحقیق، قطر سیست و ناپلیوس اینستار اول آرتمیای میقان به ترتیب 28/ 276 و 66/ 544 میکرون بدست آمد. بررسی رشد و بقاء این آرتمیا در مقایسه با چند جمعیت مختلف آرتمیا نشان دهنده رشد و بقاء بسیار خوب این جمعیت بود. پروفایل اسیدهای چرب نیز نشان داد که این آرتمیا از نظر تجمع اسیدهای چرب غیر اشباع در شرایط یکسان پرورشی نسبت به سایر جمعیت های آرتمیا، برتری نشان داد لذا می تواند به عنوان یک کاندید مناسب غذای زنده برای آبزی پروری به کار رود. بررسی های مورفومتریک و همچنین ژنتیکی ژن Hsp26نشان داد این آرتمیا قرابت زیادی با دیگر آرتمیاهای پارتنوژنز دارد اما تفاوت های منحصر بفرد این جمعیت می تواند در آینده برای شناسایی این جمعیت بکار رود.

زبان:
فارسی
صفحات:
93 -105
لینک کوتاه:
magiran.com/p1469172 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.