مروری کوتاه بر ضریب تاثیر مجلات؛ اهمیت و عیوب

پیام:
چکیده:
امروزه در محافل دانشگاهی مفهوم ضریب تاثیر (Impact Factor) یکی از مباحث رایج محسوب می شود. همه کسانی که در وادی نشر آکادمیک و پژوهش علمی وارد می شوند خواسته و ناخواسته در مرحله انتشار گزارش آثار و پژوهش های علمی خود با اسامی و برچسب هایی مواجه می شوند که نشان دهنده کیفیت و اعتبار منبعی است که باید مقاله یا گزارش علمی در آن چاپ شود. در عین حال یک سردرگمی و شکاف اطلاعاتی هم بین دانشگاهیان دیده می شود. نگرانی ها و سوالاتی از قبیل اینکه IF چیست؟ آیا فلان مجله IF دارد؟ IF مجله چند است؟ از کجا IF مجله را پیدا کنم؟ مقاله من در مدلاین چاپ شده است اما نمی دانم IF آن چند است. برای همین لازم دیدیم در این مقاله موضوع ضریب تاثیر مجله ها، پیدایش آن، اهمیت و ضرورت آن، انواع آن، نقص و عیوب آن را بنویسیم تا شاید پژوهشگرانی که با چنین سوالاتی مواجه اند پاسخ خود را بیابند و در نشر محصولات ذهنی وعلمی خود مورد استفاده قرار دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1469607 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!