ساخت الکترود های درون گذرنانولوله کربنی و بررسی عملکرد آن در فرایند یون زدایی خازنی

چکیده:
در این پژوهش الکترودهای نانو لوله ساخته شده به روش پرس پودر خشک با سطح ویژه 241/4 m2/g در فرایند یون زدایی خازنی مورد استفاده قرار گرفت. ظرفیت خازن ساخته شده با الکترولیت دارای غلظت 50mM، ولتاژ اعمالی 1/5v، 1/94 F محاسبه گردید که با توجه به وزن الکترودها، ظرفیت خازنی ویژه 9/73 F/g برای نانولوله های استفاده شده به دست آمده است. با اندازه گیری مقدار نمک جذب شده، بازده جذب الکترودهای نانو لوله کربنی استفاده شده2/5 mg/g و بازده زمانی آن 1/25 mg/g.min و همچنین بازده شارژ0/26 mg/C محاسبه گردید.درآزمونCVدر خازنی ویژه ای که در ولتاژ بیشینه اعمالی ایجادشده در حدود 12 F/g بوده است. در نتیجه آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مقدار مقاومت سری Rs= 71/11Ω و مقاومت موازی RP=233/9 Ω و ظرفیت خازن ایجادشده0/5μF بوده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1471003 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!