کتابخانه بخش تحقیقات ها رستنی ها

پیام:
چکیده:

از سال 1324 که نخستین نمونه های قارچ ها و پس از آن نمونه های گیاهان گردآوری شده توسط افراد علاقه مند در قفسه های معدود آزمایشگاه حشره شناسی و دفع آفات نباتی جای گرفتند، کمتر تصور می رفت که در سال 1394 نمایانگر کلکسیونی از دنیای شگفت آور قارچ ها و گیاهانی باشند که در خدمت دانش پژوهان و مشتاقان این رشته ها قرار گیرد. اگر همت والا و عزم استوار پایه گذاران این مجموعه ها در آن اوقات که شرایط کار و مسافرت های علمی نسبت به امروز بسیار متفاوت و یا مشکل می نمود و نیز علاقمندی نسل های بعد برای حفظ و توسعه آن ها نبود، شاید چنین مجموعه هایی به این صورت هرگز ایجاد نمی گردید. به دنبال تشکیل این مجموعه ها بود که کم کم فکر انتشار فهرستی از آن ها نیز به اذهان آمد. در سال های 1324 و 1325، اولین و دومین فهرست قارچ های جمع آوری شده از ایران انتشار یافت و سال 1346 نیز نشر نخستین فهرست از مجموعه گیاهان گردآوری شده از ایران برحسب ترتیب تیره های گیاهی شامل نام علمی گیاهان و مشخصات کامل محل های جمع آوری شده در 377 صفحه به انجام رسید.

زبان:
فارسی
صفحات:
125 تا 132
لینک کوتاه:
magiran.com/p1471425 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!