اثر پروبیوتیک ها بر پیش گیری و درمان اختلالات مربوط به سندرم متابولیک

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سندرم متابولیک که به مجموعه ای از اختلالات شامل وزن بالا و توزیع شکمی چربی ها، نقصان متابولیسم گلوکز و انسولین، دیس لیپیدمی و افزایش فشار خون اتلاق می شود، از مهم ترین مسائل پیش روی بشر در عصر حاضر است. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که در صورت مصرف کافی، موجب بروز اثرات سلامت بخش در میزبان می شوند. هدف از مطالعه ی حاضر، مرور شواهد بالینی موجود در ارتباط با نقش پروبیوتیک ها در بهبود اختلالات وابسته به سندرم متابولیک می باشد.
مواد و روش ها
در این تحقیق، مطالعات بالینی چاپ شده بین سال های 2000 تا 2014 در Pubmed و ScienceDirect مورد بررسی قرار گرفتند. «پروبیوتیک»، «سندرم متابولیک» و اجزای آن به عنوان واژگان کلیدی به کار رفتند.
یافته ها
پروبیوتیک ها با تغییر فلور باکتریایی روده می توانند وزن را کاهش دهند و از طریق تعدیل عملکرد سیستم ایمنی و کاهش التهاب، منجر به کاهش مقاومت انسولینی شوند. بهبود پروفایل لیپیدی به دنبال مصرف پروبیوتیک ها ناشی از کاهش جذب کلسترول، تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، تجزیه ی اسیدهای صفراوی و تبدیل کلسترول به کوپروستانول می باشد. هم چنین اظهار شده است که پروبیوتیک ها با عمل پروتئولیتیک خود و از طریق آزاد سازی پپتید مهاری آنزیم مبدل آنژیوتانسین منجر به کاهش فشار خون می شوند.
نتیجه گیری
با وجود آن که کارآزمایی های بالینی اغلب از دستیابی به اثرات مفید پروبیوتیک ها بر اجزاء سندرم متابولیک عاجز مانده اند، اما اکثر مطالعات انجام گرفته در این زمینه نتایج مثبتی را برای این میکروارگانیسم ها ارائه کرده اند. از این رو، می توان استفاده از پروبیوتیک ها را به عنوان رویکردی نوین در پیش گیری یا بهبود اجزای سندرم متابولیک در نظر گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
74 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1472332 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.