بررسی اصول و شیوه های مدیریتی و جهادی امام علی(ع)

نویسنده:
چکیده:
طراحی و تحقق مدیریت جهادی در جامعه اسلامی بر مبنای ارزش های اسلامی به استنباط علمی از متون اسلام و به طور خاص، قرآن کریم و سیره امام علی(ع) در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و دیگر ابعاد نیازمند است. برای تحقق تمدن نوین اسلامی، نیازمند آنیم که نگاه خویش را در مبانی فرهنگ غدیر، بازخوانی کرده تا بتوان دنیای نوین اسلامی را شکل داد که محور آن تکیه بر اصول مدیریت جهادی امیرالمونین می باشد. باب منحصر به فرد ورود به امر مبارک فرهنگ غدیر در حوزه مدیریت همین توجه به آموزه های اسلامی در شکل گیری پایه ی این مدیریت است، یعنی بررسی عمیق الگو و سرمشق های فکری و دینی اسلام. از آنجا که طراحی برنامه مدیریت جهادی و دین مدار به یک دانش ناب علمی-دینی مبتنی بر ارزش های اسلامی نیازمند است، این پژوهش به بررسی اهمیت شیوه های مدیریت امام علی(ع)، اثربخشی اقدامات ایشان در دوران ظهور اسلام و تطابق اصول مدیریتی عصر حاضر با اصول مدیرتی ایشان می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش صورت تحلیلی بوده و روش انجام تحقیق کتابخانه ای می باشد
زبان:
فارسی
در صفحه:
107
لینک کوتاه:
magiran.com/p1473425 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.