بررسی مقالات نانوتکنولوژی در حوزه زیست پزشکی در پایگاه اطلاعاتی مدلاین

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
فناوری نانو یکی از فناوری های نوین و پرکاربرد دهه اخیر می باشد که به خاطر اهمیت فراوان آن، کشورهای مختلف در جهت بسط و گسترش این فناوری نوپا و مطالعات عمیق روی آن سرمایه گذاری های کلانی کرده اند. هدف از این بررسی تعیین روند انتشار مقالات منتشره در موضوع نانوتکنولوژی در حوزه زیست - پزشکی در طی 10 سال گذشته (2010 - 2000) در پایگاه اطلاعاتی مدلاین/پاب مد است. بررسی روی پراکندگی جغرافیایی انتشارات علمی، کشورها، دانشگاه ها و بخصوص سهم ایران و دانشگاه های ایرانی تاکید دارد.
مواد و روش ها
این بررسی یک بررسی توصیفی از نوع مروری بوده و از روش های علم سنجی استفاده می کند. پایگاه اطلاعاتی مدلاین با استفاده از پاب مد به وسیله کلیدواژه نانوتکنولوژی زیست - پزشکی مورد جستجو قرار گرفت. نتایج جستجو به 10سال فوق الذکر محدود شد. از برچسب های Major، تاریخ و وابستگی استفاده شد.
یافته ها و
نتیجه گیری
نتایج در جدوال و نمودار گزارش شده است. ایران با 28 مقاله در حوزه خاورمیانه دارای بیشترین انتشارات و دانشگاه تربیت مدرس پرکارترین دانشگاه شناخته شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1474658 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!