تاثیر مدرنیسم در بازار کاشان

پیام:
چکیده:
بازار یکی از مهم ترین ارکان سنتی شهرهای ایرانی اسلامی به شمار می رود. بازار سنتی بعنوان مرکز تجاری شهر ارتباط دهنده دروازه ی شهر با مرکز شهر (بافت تاریخی) از اعتبار خاصی برخوردار بوده است و در کنار نقش تجاری، نقش های دیگری چون نقش فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و... را ایفا می کند. پس از ورود تفکر مدرنیسم بی توجهی به بازار آغاز شد و بازار رونق گذشته خود را از دست داد و با رکود مواجه گشت. این پژوهش به بررسی تاثیر مدرنیسم در بازار سنتی کاشان پرداخته است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که ورود مدرنیسم در دو بعد کالبد و عملکرد بازار کاشان تاثیر داشته است و باعث شده است که بازار کاشان در بسیاری از موارد به حاشیه کشیده شود و آن رونق سابق را نداشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1476855 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.