اثر میزان آزاد سازی غلاف تنون و حفظ عشاهای بین عضلانی بر نتیجه عمل جراحی در مبتلایان به استرابیسم های افقی

پیام:
چکیده:
هدف
بررسی اثر میزان آزادسازی (Dissection) غلاف تنون و حفظ غشاهای بین عضلانی (Intermuscular) بر نتیجه عمل جراحی استرابیسم افقی.
روش پژوهش: بیماران مبتلا به استرابیسم افقی با محدوده سنی بین 6 تا 50 سال و بدون سابقه جراحی چشمی، در دو گروه تحت عمل جراحی قرار گرفتند. روش جراحی استرابیسم به جز در میزان جداسازی غلاف تنون در هر دو گروه مشابه بود. در گروه شاهد، غلاف تنون تا 10 میلی متری پشت محل اتصال عضله به صلبیه و اتصالات بین عضلانی بریده شد و در گروه مورد، این غلاف 4-3 میلی متر پشت به محل زدن بخیه بر روی عضله بریده شد و اتصالات بین عضلانی دست نخورده باقی ماند. بر حسب میزان زاویه استرابیسم افقی و وجود آمبلوپی، جراحی به صورت BMR Bimedial Recession)، (Bilateral Recession) BLR) و یا (R&R (Recession and Resection صورت گرفت.
یافته ها
این مطالعه روی 54 بیمار در دو گروه (هر گروه 27 نفر) صورت گرفت. دو گروه از نظر یافته های جمعیت شناسی با یکدیگر تفاوت آماری نداشتند. در هر دو گروه بعد از جراحی، در هر سه روش BMR، BLR و R&R، زاویه استرابیسم کاهش یافته بود ولی تفاوت میزان اصلاح زاویه استرابیسم بین دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود. در بیمارانی که تحت جراحی BMR قرار گرفته بودند، به ازای هر میلی متر رسس عضله در گروه مورد، 39/ 0±59 /2 پریزم دیوپتر و در گروه شاهد، 99/ 0±16/ 2 پریزم دیوپتر زاویه انحراف استرابیسم اصلاح شد. در گروه ازوتروپی و R&R، به ازای هر میلی متر رسس یا رزکت عضله در گروه مورد، 31/ 0±38/ 3 پریزم دیوپتر و در گروه شاهد، 18/ 0±21/ 3 پریزم دیوپتر و در گروه BLR به ازای هر میلی متر رسس عضله در گروه مورد، 24 /0±34/ 2 پریزم دیوپتر و در گروه شاهد، 24/ 0±17/ 2 پریزم دیوپتر زاویه استرابیسم اصلاح شد. در گروه اگزوتروپی و R&R، به ازای هر میلی متر رسس یا رزکت عضله در گروه مورد، 46/ 0±12/ 3 پریزم دیوپتر و در گروه شاهد 28/ 0±72/ 2 پریزم دیوپتر زاویه استرابیسم اصلاح شد.
نتیجه گیری
میزان اصلاح زاویه استرابیسم افقی، رابطه ای با میزان دایسکشن بافت تنون یا بریدن اتصالات بین عضلات خارج چشمی ندارد. با توجه به احتمال آسیب کم تر بافتی و کاهش عوارض بالقوه در طولانی مدت، جراحی استرابیسم با دستکاری بافتی کم توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1477312 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.