بررسی فعال شدن سل نهفته به دنبال درمان های کمک باروری در افراد تست توبرکولین مثبت مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
سل دومین علت مرگ بعد از عفونت HIV در جهان به دنبال یک عامل عفونی است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت عوامل مختلفی از جمله زایمان روی فعال شدن سل نهفته تاثیر دارند. هدف از انجام این مطالعه این است که آیا انجام درمان های کمک باروری روی فعال شدن سل نهفته تاثیر دارند یا خیر.
روش بررسی
در این مطالعه مقطعی، کلیه بیمارانی که از سال 1380 تا 1391 جهت درمان ناباروری در پژوهشگاه رویان پرونده تشکیل داده و تست توبرکولین آنها مثبت شده بود، یا سابقه سل و یا یافته ای دال بر سل قدیمی داشتند وارد مطالعه شدند. سپس بر اساس پرسش نامه هایی از قبل تهیه شده در رابطه با علایم فعال شدن سل بود از بیماران سوالاتی شد.
یافته ها
از 770 پرونده مورد بررسی، 433 بیمار (2 /56%) فقط تست توبرکولین مثبت داشتند و 3 /30% تست توبرکولین مثبت همراه با سابقه سل در خود یا خانواده داشتند. برای 81 مورد (5 /10%) IUI، 126 مورد (4 /16%) ICSI، 43 مورد (6 /5%) IVF، 11 مورد (4 /1%) IVF/ICSI و 7 مورد (9 /0%) ZIFT انجام شده بود و 3 مورد گیرنده تخمک اهدایی بودند که یک مورد به حاملگی منتهی شده بود. در این مطالعه فقط 1 مورد سل بعد از درمان نازایی دیده شد که آن هم سل ریوی بود.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج این مطالعه درمان های کمک باروی باعث فعال شدن سل نهفته نمی شوند. برای به دست آوردن نتایج دقیق تر نیاز به مطالعه آینده نگر با حجم نمونه بیشتر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
289 تا 294
لینک کوتاه:
magiran.com/p1478682 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!