تبیین عوامل موثر بر کج رفتاری موتورسواران بر مبنای رویکرد انحراف رفتاری

پیام:
چکیده:
کجرفتاری موتورسواران از جمله عوامل افزایش حوادث خیابانی و جاده ای و آسیب های ناشی از آن است، علی رغم جدی بودن این مسئله در حوزه جامعه شناسی تحقیقات اندکی در این زمینه صورت گرفته است. در حالی که برای تغییر رفتارهای نامناسب و مخاطره آمیز لازم است عوامل آن را شناسایی کرد. در این پژوهش رانندگی با موتورسیکلت یک فعل اجتماعی در نظر گرفته شده و برای تبیین کج رفتاری موتورسواران از چارچوب تئوریکی انحراف رفتاری استفاده شده است.این پژوهش از نوع تحقیق کیفی بوده و در آن از نمونه گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاری و بدون ساختار با 15 موتورسوار به دست آمده و تا رسیدن به اشباع نظری داده ها ادامه یافته است. یافته های تحقیق با توجه به عوامل مورد تاکید رویکرد انحراف رفتاری در 4 مضمون شامل عدم کنترل اجتماعی (کنترل رسمی و خودتنظیمی)، فرصتهای افزایش یافته برای آموزش شیوه های کج رفتاری، دسترسی به شیوه های نابهنجار تخلیه هیجان و نیاز به تایید اجتماعی، فشار و الگوی نقش انحرافی استخراج شده است. در مجموع نتایج تحقیق، هر یک از موارد فوق را به عنوان دلایل اساسی بروز کج رفتاری موتورسواران مورد تایید قرار داده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1478833 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.